Vi gør en forskel

Vores vision: At give børnene et bedre liv
analyse dokumenterer – det gør vi!

En stor undersøgelse foretaget i samarbejde med Boston Consulting Group konkluderer overordnet, at både familierne til alvorligt og kronisk syge børn samt hospitalspersonalet oplever, at SMILfonden bidrager til stærke fællesskaber og øger børnenes og familiernes livskvalitet.

”Vi er helt overvældet over den positive respons, vi har fået,” siger direktør Sisse Fisker og fortsætter:

”Det er første gang, vi har fået foretaget så stor en analyse for at validere vores arbejde med en ekstern partner, og resultatet er klart. Vi gør heldigvis en kæmpe forskel – både for børnene og familierne men også for vores vigtigste samarbejdspartner, hospitalspersonalet. Så jeg er mega stolt og glad for resultatet. Det giver os alle sammen energi og overskud til fremadrettet at give de pressede familier livsvigtige pauser, unikke fællesskaber og øget livskvalitet. For det er det, vi arbejder for i SMILfonden hver eneste dag.”

Spørgeskemaet blev udsendt til familier med alvorligt og kronisk syge børn, som har deltaget i en eller flere af SMILfondens aktiviteter, samt til hospitalspersonalet, som visiterer børnene og deres familier til SMILfonden.

Forældrenes svar

Hospitalspersonalets svar

Analysens præmisser

Analysen er gennemført i juni-august 2020 og er udarbejdet i samarbejde med Boston Consulting Group. Der er modtaget 98 besvarelser fra familier (besvaret af forældre) og 36 besvarelser fra sundhedspersonalet, som er med til at visitere børn til SMILfonden (fordelt på AUH, OUH og Rigshospitalet).