Jobmuligheder

om smilfonden

SMILfonden er en velgørende forening, som støtter alvorligt og kronisk syge børn på tværs af diagnoser, så de kan få et bedre liv.

Det gør vi ved at skabe værdifulde fællesskaber og øge livskvaliteten for børnene og deres familier ved at give dem en vigtig pause fra sygdom gennem sociale aktiviteter både på og uden for hospitalerne. Vi drager omsorg og giver energi og overskud til familierne, så de kan klare sig gennem et liv, hvor hverdagen er præget af sygdom. 

Regnskabschef

Ansøgningsfrist: 18. maj 2023.

Er du talstærk og elsker du at arbejde struktureret med hele paletten af økonomiopgaver? Har du en stærk økonomifaglig baggrund, som du kan omsætte i effektiv rådgivning til kolleger og ledelse? Elsker du både at optimere i detaljen, have overblikket og aflevere et årsregnskab uden anmærkninger? Se mere her.

Frivillige til smilcamps

Vi søger lige nu frivillige, der har lyst til at hjælpe på en eller flere SMILcamps i 2023. 

Praktisk info og lidt om vores krav til dig som frivillig, finder du her.

Vores camps er spredt udover året, og vi afholder derfor samtaler løbende. 

Ønsker du at blive frivillig i SMILfonden?

Ønsker du at blive frivillig i SMILfonden, beder vi dig sende en ansøgning til vores frivilligkoordinator Cecilia Demant på cd@smilfonden.dk indeholdende:

Ansøgning:

 • Hvorfor vil du være frivillig?
 • Hvad er din erfaring?
 • Hvor meget frivilligtid kan du give og på hvilke tidspunkter?

CV:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder
 • Tidligere arbejds- / frivillighedserfaring
 • Med mere

Inden du gør det, så tag en tur på vores hjemmeside, så du er godt med på, hvad vi laver.

Ved en eventuel ansættelse som frivillig indhenter vi en børneattest og du skal underskrive en tavshedspligtserklæring.

Frivilligopgaver kunne være:

 • Fundraising aktiviteter til fordel for SMILfonden i dit eget område eller digitalt
 • Medvirkende på en af vores SMILcamps
 • Hjælp efter behov på kontoret til udpakning og pakning til lejre og events
 • Med meget mere

Har du lyst til at høre mere om at være frivillig i SMILfonden er du velkommen til at kontakte Cecilia Demant på mail cd@smilfonden.dk