FN's Verdensmål

SMILfonden har fokus på FN’s verdensmål, da vi mener, at det er nødvendigt med en samlet, koordineret indsats for, at alvorligt og kronisk syge børn og deres familier får et bedre liv, da ingen børn fortjener en barndom præget af sygdom.

Vi finder selvfølgelig, at alle 17 verdensmål er vigtige for den globale fremtid, men da vi er en organisation, der har fokus på børn med alvorlige og kroniske sygdomme, har vi især fokus på nedenstående verdensmål.

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

SMILfonden bidrager til mere mental sundhed og velvære hos alvorligt og kronisk syge børn og deres familier ved at skabe fællesskaber på tværs af diagnoser og øge deres livskvalitet. Det gør vi ved at give dem pauser fra deres sygdom gennem hospitalsaktiviteter,SMILcamps, netværksture, rådgivning og meget mere, hvor der skabes meningsfyldte relationer, og hvor de får tro, håb, energi og styrke til et bedre liv samt et pusterum fra sygdom. Sygdom, som mange af dem skal leve med resten af livet.

Mindre ulighed

Der skal sikres lige muligheder for alle

SMILfonden bidrager til mere lighed mellem patientgrupper ved at sikre, at alvorligt og kronisk syge børn og unge og deres familier får den samme opmærksomhed og pauser i forhold til de store diagnosegrupper således, at det er behovet og ikke diagnosen, der afgør omfanget af omverdenens opmærksomhed, støtte og hjælp til det syge barn og familien.

Partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive, offentlige partnerskaber

SMILfonden rækker ud til offentlige institutioner, fonde, virksomheder og privatpersoner, der sammen eller hver for sig kan være med til at bidrage økonomisk og skabe kendskab til SMILfondens arbejde for alvorligt og kronisk syge børn og deres familier. Desuden arbejder vi politisk for at påvirke Folketinget, ministerier og styrelser.