Aktiviteter på hospitalerne

Gode oplevelser på hospitalet skaber bedre stemning og giver børnene lyst til at komme på hospitalet igen

SMILfonden er til stede på alle 21 hospitaler i Danmark, som har børneafdelinger. Vores aktiviteter på hospitalerne er med til at lette børnenes hverdag, og giver dem mere mod til at komme på hospitalet næste gang.

I vores seneste analyse omkring forældrenes og fagpersonalets oplevelser af SMILfondens arbejde fremgår det blandt andet, at:

89% af forældrene og hospitalspersonalet oplever, at SMILfonden har en positiv indvirkning på børnenes lyst til at komme på hospitalet.

86 % af det sundhedsfaglige personale oplever, at SMILfondens aktiviteter bidrager til at skabe en bedre stemning på afdelingen.

86% af hospitalspersonalet siger, at muligheden for at kunne visitere til SMILfondens tilbud har en positiv effekt på deres egen arbejdsglæde.

SMIL julemission

Julemissionen spreder julestemning for de børn, der er indlagt på hospitalerne i julen og for de børn, der er tilknyttet børneafdelingerne, som også bliver inviteret. Det er dage med koncerter, kreative juleaktiviteter og masser af smil på landets børneafdelinger. Børnene får en pause fra sygdom, så de kan mærke, at det er jul.

På videoerne kan du se, hvor meget det betød for børnene og deres familier at deltage i SMILfondens julemission på hospitalerne.

SMILfester

SMILfondens fester på danske hospitaler startede i 2014. Festerne afholdes for familier med børn, der er alvorligt og kronisk syge. Både dem, der er indlagte og de børn, der bliver inviterede. Festerne giver børnene og deres familier en pause fra sygdommen og en god oplevelse på hospitalet.

Til festerne spreder vi SMIL med musikalske indslag, vi uddeler gaver til børnene og deres søskende og meget mere.

Her kan du se to film fra vores første SMILfester på henholdsvis Skejby Sygehus og Rigshospitalet.

Påskemission

Hver påske deler vi påskeæg ud til alle indlagte børn på alle børneafdelinger i Danmark.

Det er trist at være indlagt i højtiderne, og besøgene og gaverne er en dejlig opmuntring, når man ikke kan være derhjemme i påsken.

SMILET - det kreative værksted

SMILET er SMILfondens kreative værksted på Rigshospitalet.

Årets SMIL

 Hvert år indstiller SMILfonden en sundhedsperson, der har gjort en ekstraordinær indsats for alvorligt og kroniske syge børn i Danmark. Prisen indstilles af de syge børn og deres familier. Årets SMIL blev uddelt for første gang i 2019, hvor  afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær modtog prisen. I 2020 var det børneoverlæge Vibeke Brix Christensen fra Rigshospitalet, der modtog prisen og i 2021 modtog overlæge Uffe Tange Holst, fra mave-tarm-kirugisk afdeling på Odense Universitets Hospital, Årets SMIL prisen.

Årets SMIL 2019

Årets SMIL 2020

2021_årets_smil

Årets SMIL 2021