Hvem hjælper vi?

Vi støtter børn med alvorlige og kroniske sygdomme på tværs af diagnoser

I SMILfonden har vi mange forskellige diagnoser repræsenteret. Det er primært børn med komplicerede kirurgiske sygdomme og børn med sjældne sygdomme. Selvom børnene har forskellige diagnoser, så har de det tilfælles, at mange af dem skal leve med sygdommen resten af deres liv.

hospitalerne

SMILfondens fester og aktiviteter er for alle de børn, der er indlagt, eller som er på hospitalet til behandling den pågældende dag. SMILfonden er til stede på alle hospitaler i Danmark, som har børneafdelinger. Vores aktiviteter på hospitalerne er med til at lette børnenes hverdag og giver dem mere mod til at komme på hospitalet næste gang.

På Rigshospitalet og Aarhus Universitets kan børn og unge besøge vores bemandede kreative værksteder, som er et frirum for både indlagte og pårørende.

Uden for hospitalerne

Vores aktiviteter uden for hospitalerne er rettet mod alvorligt og kronisk syge børn på tværs af diagnoser, som hver dag kæmper med sygdom og behandlinger. Samtidig har vi fokus på at hjælpe de børn, som ikke har andre patientforeninger eller organisationer, som kan bakke op om og støtte familien. Både søskende og forældre bliver inviteret med til vores aktiviteter, da vi ved, at søskende og forældre også har det svært, når der er et kronisk sygt barn i familien.

Hvordan kommer man med?

Visitation af nye børn til aktiviteter uden for hospitalerne foregår i tæt samarbejde med personale og ledelse på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Lige nu samarbejder vi primært med børnekirurgisk afdeling og Center for Sjældne Sygdomme.

I takt med at vi får midler til at nå ud til flere børn, arbejder vi løbende på at udvide vores samarbejde med de forskellige afdelinger på universitetshospitalerne.

Børnene visiteres som udgangspunkt til en SMILcamp og efterfølgende netværksture.

Hvis dit barn hører til en af ovenstående afdelinger, er du velkommen til at skrive en mail til info@smilfonden.dk med information om dit barn og hvilken hospitalsafdeling og kontaktperson, det er tilknyttet. Vi vil derefter i samarbejde med fagpersonalet vurdere, om vi har nogle aktiviteter, som passer til jeres familie.