Støt som privatperson

Du kan være med til at øge livskvaliteten for alvorligt syge børn og deres familier ved at støtte vores arbejde.

Støt som virksomhed

SMILfonden samarbejder med mange typer virksomheder for at støtte børn, som kæmper med sygdom hver dag.

Det går pengene til

Den støtte og de donationer, vi modtager, anvendes bedst muligt til gavn for de syge børn og deres familier, der er tilknyttet børneafdelingerne landet over.

Derfor skal du støtte SMILfondens arbejde

SMILfonden fokuserer på at støtte syge børn, som har alvorlige, skjulte og kroniske sygdomme. Mange af børnene er syge hele livet. Hele familien er under pres, når et barn er kronisk og alvorligt syg. Derfor gør vi meget ud af, at det netop er familier med syge børn, der er igennem de længste og hårdeste sygdomsforløb, vi støtter og som derfor prioriteres til SMILfondens arrangementer.

Med arrangementerne støtter vi både det enkelte barn og hele familien, og så ser vi de raske søskende, der ofte føler sig overset. Søskende og forældre har nemlig også behov for støtte i en dagligdag, der er præget af sygdom og indlæggelser.

Det er kun muligt at gøre en forskel for disse børn og deres familier

ved hjælp af støtte fra offentlige puljer, virksomheder, fonde og privatpersoner.

Når du støtter SMILfonden, er du:

1. Med til at øge livskvaliteten for alvorligt og kronisk syge børn på tværs af diagnoser og deres familier.

2. Med til at give dem en pause fra sygdom og skabe nye fællesskaber i en barsk hverdag, så de ikke føler sig alene.

3. Med til at støtte og drage omsorg for både de syge børn men også de raske søskende og forældre. Vi lytter til hele familien og deres behov og ser familien som en helhed. 

NÅR DU STØTTER SMILFONDEN, STØTTER DU OGSÅ FÆLLESSKABET

Når du støtter SMILfonden, støtter du, at ingen børn med sjældne og alvorlige sygdomme skal føle sig alene og anderledes. Vi inkluderer familierne i et værdifuldt fællesskab, hvor alle forstår hinanden.

Når man har et barn med en alvorlig sygdom, kan det være svært at tale med andre om det, fordi de ikke forstår, hvad familierne gennemgår. De lange dage på hospitalet, frygten for at miste sit barn til sygdom, bekymringer og angsten for fremtiden. I SMILfonden skaber vi unikke møder mellem familier. Familier, der kan spejle sig i hinanden, og som alle har indsigt i hospitalssystemet og de bekymringer, der er ved at have et barn med alvorlig sygdom.

Familierne fortæller, at de har følt sig alene og ensomme i lang tid, og derfor er mødet med andre familier til SMILfondens sociale arrangementer, fester og sommercamps meget vigtigt for dem.

Der er ikke meget tid til at være et par, når hverdagen kører derudaf med både syge og raske børn. Mange forældre til alvorligt syge børn bruger flere timer dagligt på medicinering, behandling eller hospitalsbesøg. Familien er splittet, fordi det syge barn er på hospitalet med den ene forælder, mens raske søskende er hjemme med den anden.

Der er altså sjældent tid til tosomhed, og det kan være svært at stå sammen i en presset tilværelse. Stærke forældre er børns bedste medicin, og derfor er det altafgørende at give forældrene en pause og fornyet overskud.

Din støtte vil ikke kun hjælpe det enkelte syge barn men også barnets raske søskende og forældre.