Whistleblowerordning

Whistleblower-ordningen bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om

Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og grove overtrædelser af tavshedspligt.

Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Hvis du oplever dette, bedes du kontakte SMILfondens bestyrelsesformand, Sisse Fisker på sisse@smilfonden.dk eller SMILfondens direktør, Jonas Giersing på jg@smilfonden.dk