Mød hospitalspersonalet

Hospitalspersonalet er SMILfondens vigtigste samarbejdspartner

Visitation af nye børn til aktiviteter uden for hospitalerne foregår i tæt samarbejde med udvalgte sundhedsfaglige visitationsambassadører på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

Kriterierne for at blive visiteret til SMILfondens aktiviteter udenfor hospitalerne er:

  • Barnet skal være mellem 2 og 15 år, når de visiteres.
  • Barnet har ikke andre foreninger, der tilbyder sociale aktiviteter og fællesskaber med ligesindede.
  • Barnets hverdag er præget af sygdom, hospitalsbesøg og/eller indlæggelser.
  • Barnet skal kunne indgå i samt have gavn og glæde af fællesskaber med andre jævnaldrende børn.
  • Barnet visiteres som udgangspunkt til næste relevante SMILcamp og efterfølgende netværksture.

Da SMILfonden har begrænsede midler, har vi på nuværende tidspunkt ikke visitationsambassadører på alle børneafdelinger. I takt med, at vi får flere midler, arbejder vi løbende på at udvide vores samarbejde med de forskellige afdelinger på universitetshospitalerne.

Hvis dit barn opfylder ovenstående kriterier og har et forløb på et af ovenstående hospitaler, er du velkommen til at skrive en mail til info@smilfonden.dk med information om dit barn og hvilken hospitalsafdeling og kontaktperson, det er tilknyttet. Hvis dit barn hører til en af de afdelinger, vi samarbejder med, vil vi i samarbejde med en af vores visitationsambassadører vurdere, om SMILfondens tilbud passer til jeres familie.

Familien kan ikke udelukkende visiteres til SMILhuset, da SMILhuset er et tilbud til de mange familier, som er i SMILfonden.
Familierne vil som udgangspunkt få mulighed for at søge et ophold i SMILhuset, når de har været i SMILfonden i et år.

Ny analyse fra Boston Consulting Group

SMILfonden gør en forskel

En undersøgelse foretaget af Boston Consulting Group i maj-august 2020 understøtter Vibeke Brix Christensen og Inge Pia Christensens udtalelser. I undersøgelsen bliver hospitalspersonalets oplevelser af SMILfondens arbejde evalueret.