Mød hospitalspersonalet

Hospitalspersonalet er SMILfondens vigtigste samarbejdspartner

Visitation af nye børn til SMILfondens aktiviteter uden for hospitalerne foregår i tæt samarbejde med personale og ledelse på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Vi er dybt afhængige af, at læger, sygeplejersker og pædagoger hjælper os med at visitere de børn, som lider af alvorlige og kroniske sygdomme og, som har allermest brug for en pause fra sygdom.

Vi bliver altid mødt med åbne arme på børneafdelinger i hele landet og på trods af en travl hverdag, så prioriterer det sundhedsfaglige personale på landets hospitaler møder med SMILfonden.

Personalet er meget positive over for SMILfondens arrangementer.

Ny analyse fra Boston Consulting Group

SMILfonden gør en forskel

En undersøgelse foretaget af Boston Consulting Group i fra maj-august 2020 understøtter Vibeke Brix Christensens og Inge Pia Christensens udtalelser. I undersøgelsen bliver hospitalspersonalets oplevelser af SMILfondens arbejde evalueret.