Stor analyse om SMILfondens arbejde

En stor undersøgelse, som netop er blevet afsluttet i samarbejde med Boston Consulting Group, konkluderer overordnet, at både familierne til alvorligt kronisk og syge børn og hospitalspersonalet oplever, at SMILfonden bidrager til stærke fællesskaber og øger børnenes og familiernes livskvalitet.