Over 1000 børn lever med alvorlig og kronisk sygdom i Danmark

Børnene kæmper med smerter, lange indlæggelser og de vinder ikke kampen over deres sygdom.

Hjælp os med at give dem og deres familier SMIL, nye fællesskaber og en pause fra sygdom.