SMILET PÅ VEJ TIL SMILETS BY

SMILfonden og Aarhus Universitetshospital åbner i fællesskab et bemandet kreativt værksted for børn og unge. SMILET er navnet på værkstedet, som skal danne rammen om et fristed for alle børn og unge med tilknytning til hospitalet i Skejby.
 
Ambitionen med SMILET er at skabe et kreativt laboratorium for børn og unge, der kan være med til at skabe livsglæde og overskud til bedre at kunne tackle en hverdag med sygdom. Alt dette i unikke kreative omgivelser og med professionel hjælp og støtte fra SMILfondens børnekunstformidlere.
 
SMILET kommer til at ligge i forhallen på Aarhus Universitetshospital, og ombygningen af AUH’s ungecafé, Café Nexus går i gang i løbet af efteråret. Værkstedet forventes at åbne i starten af 2022 og vil herefter stadig huse Café Nexus om aftenen.
 
Projektleder, og tidligere børnesygeplejerske, Lotte Herlin kommer til at styre processen og vi glæder os meget til, at SMILfonden hver eneste dag kan støtte indlagte og ambulante børn og unge på AUH.
 
Vi er meget taknemmelige for den store opbakning fra fonde, som gør det muligt. En stor tak til BESTSELLER Foundation, Salling Fondene, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Østifterne og CoolUnite Fonden.
 
SMILfonden driver allerede et lignende værksted på Rigshospitalet med stor succes.
 
Vi ønsker, at SMILET på AUH på samme måde bliver et fast, varmt og rart fristed for børn, unge og deres familier.