SMILmobilen – hjælp og støtte i en svær tid

Vi lancerede SMILmobilen den 1. april, som er en rådgivningstelefon, hvor forældre og unge kan ringe ind og få en snak med en familieterapeut om bekymringer ifht Covid-19 og hvad der ellers kan være svært i et liv med et sygt barn. Indtil videre har den åben hver onsdag 15-17. Den 8. juni udvidede vi, så man nu også kan ringe  til uddannet socialrådgiver Rebekka. Der er åbent hver mandag 14-16.

Vi ved, at mange familier med alvorligt syge børn har ekstra mange bekymringer i denne tid. De er isolerede og afskåret fra deres normale fællesskaber, og de frygter at deres syge børn bliver smittet med Corona virus.
SMILmobilerne er indtil videre en stor succes og vi har mange forældre og søskende, der ringer for råd og vejledning.

 

 

I den anden ende af røret sidder familierådgiver og terapeut Lea Lykkegaard, som gennem en årrække har haft særligt fokus på familier med alvorligt og kronisk syge børn.

Man kan ringe til SMIL-mobilen uanset om tankerne kredser om frygten for Corona virus, om det syge barn, de raske søskende, ægteskab, at navigere i systemet eller andet, som man føler, man står alene med. Både unge og voksne kan benytte SMIL-mobilen.

I første omgang er tilbuddet til de familier, der har været med SMILfonden på sommercamps (i alt knap 300 personer). Vi drømmer om at udvide åbningstiden, og at endnu flere familier får muligheden for at benytte

Hverdagen med et kronisk eller alvorligt sygt barn kan give mange udfordringer for familien. Derfor kan man ringe til socialråådgiver Rebekka med henblik på råd og vejledning. Det kan f.eks. være vejledning ift. hvilke støttemuligheder der er i kommunen, og hvilke rettigheder man har. Måske der er udfordringer ift. barnets/den unges skolegang eller overgangen fra barn til voksen.

 

Tak til:
P.A. Messerschmidt og
Hustrus Fond

og til:

Spar Nord Fonden

for deres støtte til SMILmobilen.